Informacje, komunikaty dla uczniów dotyczące egzaminów zawodowych

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie
Część pisemna – 23 czerwca 2020 r.
czerwiec-lipiec 2020 r.
dotyczy informacji o miejscach, gdzie można przechować w depozycie przedmioty, których nie można wnosić na sale egzaminacyjne
Informacje dla zdających
Przed egzaminem
Komunikat o przybaorach pomocniczych w części praktycznej
Komunikat o przybaorach pomocniczych w części pisemnej