Informacje, komunikaty dla uczniów dotyczące egzaminów zawodowych

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie
Część pisemna podstawa programowa 2012-2017
Część pisemna podstawa programowa 2019
Część praktyczna podstawa programowa 2012-2017
Część praktyczna podstawa programowa 2019