Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

rekrutacjabanner

Rekrutacja 2022-2023

Rekrutacja prowadzona jest do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej. Najbogatsza oferta edukacyjna w regionie i wysoki poziom kształcenia sprawiają, że każdy absolwent szkoły podstawowej może kontynuować u nas naukę w szkole, która najlepiej odpowiada jego możliwościom i potrzebom.

Najważniejsze etapy rekrutacji 2022/2023

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
-------------------------------------------------------------
od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
---------------------------------------------------------------
20 lipca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-------------------------------------------------------------
od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku.Formularze w PDF do wydrukowania można pobrać w zakładce dokumenty. Można będzie je składać od 16 maja do 20 czerwca 2022.

Kryteria rekrutacji 2022-2023.

Oferta szkoły znajduj się w zakładce "Oferta edukacyjna"