Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

rekrutacjabanner

Rekrutacja 2024-2025

Rekrutacja prowadzona jest do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej. Najbogatsza oferta edukacyjna w regionie i wysoki poziom kształcenia sprawiają, że każdy absolwent szkoły podstawowej może kontynuować u nas naukę w szkole, która najlepiej odpowiada jego możliwościom i potrzebom.

Najważniejsze etapy rekrutacji 2024/2025

od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
-------------------------------------------------------------
od 03 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
---------------------------------------------------------------
19 lipca 2024 r. godzina 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-------------------------------------------------------------
od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku.
---------------------------------------------------------------

25 lipca 2024 r. do godziny 14:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
---------------------------------------------------------------

Formularze w PDF do wydrukowania można pobrać w zakładce dokumenty.


Lista obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
będzie brana pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 w 5-letnim Technikum, 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym
oraz 3-letniej Branżowej Szkole I—go stopnia

Przy wyliczaniu punktów będą uwzględniane oceny na świadectwie końcowym ze szkoły podstawowej z
języka polskiego, matematyki
oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych spośród następujących przedmiotów obowiązkowych:
język obcy nowożytny, fizyka, geografia, biologia, chemia, historia w sposób najkorzystniejszy dla ucznia.Oferta szkoły znajduj się w zakładce "Oferta edukacyjna"