Będziemy realizowali praktyki Erasmus w Hiszpanii

malaga

Informujemy, że w zbliżającym się roku szkolnym 2022/2023 będziemy realizować wraz z hiszpańską firmą doradczo-szkoleniową "euroMind" projekt Erasmus+ pod tytułem "Nowe spojrzenie na praktyki zagraniczne" ( nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000078044).
Projekt został wysoko oceniony i otrzymał 92% punktów możliwych do otrzymania.


Nasi uczniowie szkół kształcących w zawodzie udadzą się w dwóch grupach liczących po 15 uczniów do Malagi i Sewilli.
Projekt ten jest w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi
71 978 euro.

Celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji ogólnozawodowych uczniów i zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy.

Więcej

Nowa siłownia plenerowa przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach dzięki grantowi od PSE

psebanner
Nowa siłownia plenerowa przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach dzięki grantowi od PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako Partner Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich już po raz trzeci wsparły Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich i pomogą w  budowie siłowni plenerowej. Realizacja projektu jest możliwa dzięki grantowi pozyskanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w programie „WzMOCnij swoje Otoczenie”.

W ramach tej inicjatywy powstanie siłownia plenerowa wyposażona w pięć profesjonalnych urządzeń do ćwiczeń. Zostaną zamontowane następujące urządzenia: wahadło + piechur + stepper, orbitrek, wioślarz, rower, ławka pozioma i drabinka. Umożliwią one aktywność fizyczną na świeżym powietrzu zarówno uczniom Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach jak i pozostałym mieszkańcom naszej gminy.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.plWięcej

Bardzo ważne dla kandydatów do klas pierwszych!


20220718_112536

Bardzo ważne dla kandydatów do klas pierwszych!

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia muszą najpóźniej do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00
potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku niedotrzymania terminu kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia ostatecznie nie znajdą się na liście przyjętych do szkoły.
Więcej

Bardzo dobre wyniki matur w II Liceum i wyższe niż w kraju wyniki Technikum


W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich do egzaminów maturalnych w 2022 roku przystąpili wszyscy uczniowie klas maturalnych czyli 76 osób. Zdawalność wyniosła 95%. Cztery osoby mogą przystąpić w sierpniu do egzaminu w terminie poprawkowym. Dla porównania zdawalność w Liceach Ogólnokształcących w Polsce to 84%, na Mazowszu 87%, a w powiecie kozienickim 82,7%. Najwyższy średni wynik z przedmiotów podstawowych to 93,33%. Średni wynik z matematyki to 70%, z języka angielskiego 83%. ( W Polsce to odpowiednio 63% i 82%). Warto nadmienić, że wynik 100% z matematyki uzyskało 8 uczniów, a z języka angielskiego 11 uczniów.
W Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich do egzaminów maturalnych w 2022 roku przystąpili wszyscy uczniowie klas maturalnych czyli 120 osób. Zdawalność wyniosła 74,2%. Zdecydowana większość uczniów, którym nie udało się zdać egzaminu będzie mogła przystąpić do matury w sierpniu w terminie poprawkowym. Dla porównania zdawalność w Technikach w Polsce to 69,2%, na Mazowszu 69,9%, a w powiecie kozienickim 71,3%.

Więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

zakonczenie


Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca 2022 o godzinie 9:00. Po części oficjalnej odbędą się spotkania z wychowawcami w salach zgodnie z poniższym wykazem:


Klasa 1 UKR p. R. Kurek sala 10
Klasa 1 A LO p. A. Filipczuk sala 204
Klasa 1 B LO p. A. Sucherman sala 308B
Klasa 1 D LO p. I. Stępień sala 200
Klasa 1 F LO p. M. Hajduk sala 203
Klasa 1 G LO p. K. Wolska sala 206
Klasa 2 B LO p. J. Głowacki sala 309
Klasa 2 F LO p. M. Gruszczyńska sala 207
Klasa 2 G LO p. K. Kobus-Gregorczyk sala 08
Klasa 3 B LO p. H. Boryczka sala 109
Klasa 3 D LO p. M. Miłosz sala 110
Klasa 3 F LO p. D. Lis sala 100
Klasa 3 G LO p. A. Maciąg sala 202

Klasa 1 TEK p. M. Kacprzak sala 300
Klasa 1 TEL p. R. Jurek sala 306
Klasa 1 TG p. M. Mołodkiewicz sala 105
Klasa 1 TM p. G. Wronikowski sala 12
Klasa 2 TKA p. A. Turska sala 308A
Klasa 2 TKB p. I. Kosciug sala 210
Klasa 2 TEL p. M. Baryła sala 310
Klasa 2 TG p. A. Adamczyk sala 102
Klasa 2 TM p. Ośka Beata sala 09
Klasa 3 TEK p. A. Fila-Sadurska sala 201
Klasa 3 TEKG p. M. Wach sala 60
Klasa 3 TEL p. D. Kurek-Kulasińska sala 307
Klasa 3 TELG p. J. Wocial sala 108B
Klasa 3 TG p. A. Łapińska świetlica
Klasa 3 TGG p. M. Suchecka czytelnia
Klasa 3 TM p. A. Słyk sala 302
Klasa 3 TMG p. U. Zakonek sala 106

Klasa 1 BE p. D. Borek sala 57
Klasa 2 BE p. M. Pawlińska sala 305
Klasa 3 BE p. E. Sobera sala 103
Klasa 3 BEG p. J. Szczygieł sala 304
Klasa 2 CE p. M. Bachanek sala 211
Klasa 3 CE p. D. Gajda sala 108A
Klasa 3 CEG p. T. Staluszka sala 303
Klasa 1 HZ p. I. Stępień sala 101
Klasa 2 HZ p. E. Rosołowska-Zmitrowicz sala 107
Klasa 3 HZ p. B. Krześniak sala 01
Klasa 3 HZG p. B. Ludwiczak sala 301

Więcej