Już 16 maja rusza rekrutacja

20220509_122437
16 maja 2022 rozpoczynamy rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej szkoły I-go stopnia.
Formularze można będzie składać do 20 czerwca, ale oczywiście lepiej z tym nie zwlekać. Jeśli kandydaci nie są zdecydowani, do której szkoły chcą być przyjęci lub nie wiedzą czy dadzą radę i dostaną się wymarzonej szkoły prosimy o wypełnienie tylko jednego formularza. Należy wybrać więc formularz szkoły pierwszego wyboru. Na każdym formularzu jest miejsce, gdzie można wpisać szkoły drugiego lub trzeciego wyboru.
Podajemy również informacje o najważniejszych etapach/terminach rekrutacji. Zwracamy uwagę na nieprzekraczalny termin potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły (dostarczenie oryginałów świadectw). Można zatem uniknąć problemów dostarczając już w czerwcu oryginalne dokumenty. Unikniemy w ten sposób konieczności przerwania urlopu.

Najważniejsze etapy rekrutacji 2022/2023

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
-------------------------------------------------------------
od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
---------------------------------------------------------------
20 lipca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-------------------------------------------------------------
od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku.