Awans Zespołu Szkół w rankingu Perspektyw 2022kwiecien2021


Bardzo miło nam poinformować, że nasze szkoły, zarówno II Liceum Ogólnokształcące jak i Technikum awansowały w rankingu szkół Perspektywy 2020.

Obie szkoły otrzymały tytuł srebrnej szkoły.
W rankingu liceów nasze II Liceum Ogólnokształcące zajęło 406 miejsce (przed rokiem było to 426- awans o 20 pozycji).

W rankingu techników Technikum zajęło 119 miejsce (przed rokiem było 168- awans o 49 pozycji).
Obie szkoły otrzymały tytuł srebrnej szkoły.
W rankingu liceów nasze II Liceum Ogólnokształcące zajęło 406 miejsce (przed rokiem było to 426- awans o 20 pozycji).

W rankingu techników Technikum zajęło 119 miejsce (przed rokiem było 168- awans o 49 pozycji).

W regionie radomskim LO zajęło ósme miejsce wśród liceów, natomiast Technikum zostało sklasyfikowane jako trzecie technikum w regionie.

Nasze Liceum i Technikum już od wielu lat osiągają stabilne wyniki w rankingu. Jeszcze bardziej cieszy nas zauważalna tendencja wzrostowa.

Gratulujemy serdecznie naszym uczniom i nauczycielom.

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings