Kolejna szlachetna akcja naszej młodzieży


kre2022
28.03.2022 roku w naszej szkole zorganizowano czwarta akcję honorowego krwiodawstwa [podczas trzech akcji 51 dawców oddało 22 950ml krwi]. Celem każdej akcji jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew – niezastąpionego leku, bez którego leczenie pacjentów szpitali jest niemożliwe, ale również popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się oraz promocje honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych. Na akcje zgłosiło się 25 dawców. Spośród chętnych do oddania krwi zakwalifikowano pozytywnie 19 dawców ( 15 uczniów, 2 uczennice i 2 osoby dorosłe). Dla 4 osób uczestniczących w akcji była to pierwsza okazja by bezinteresownie podarować cząstkę siebie – własną krew osobom potrzebującym. Po kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu miejsca ukłucia nasi krwiodawcy mogli pobrać czekolady jako ekwiwalent za utracone kalorie. Podczas akcji Nasi dawcy oddali honorowo 8 550 ml krwi. W tym roku szkolnym planowana jest jeszcze jedna zbiórka krwi: 06.06.2022r. Akcję pobierania krwi z zachowaniem reżimu sanitarnego przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. Organizację szkolnej zbiórki krwi  przygotowały p. A. Adamczyk i M. Hajduk- opiekunki Szkolnego Koła PCK. Naszym krwiodawcom za oddanie tak cennego daru, jakim jest podarowanie własnej krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka DZIĘKUJEMY!!!