Wizyta Pani Beverley Littlewood.

beverleykoz

W ramach realizacji projektu Erasmus+ mobilności kadry VET pod nazwą S.M.I.L.E. TOWARDS THE FUTURE w dniach 28 lutego 4 marca Pani Beverley Littlewood nauczyciel języka angielskiego i literatury, autorka podręcznika "Apple Pie", koordynator projektów międzynarodowej współpracy, w tym projektów programu Erasmus+ przebywać będzie w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich. Celem wizyty w Kozienicach jest obserwacja różnych metod nauczania, rozmowy z kadrą kierowniczą różnego szczebla; zbieranie informacji i różnych aspektów szkolenia zawodowego oraz badanie możliwości przyszłej współpracy dla uczniów w ramach programu Erasmus Pro
1 marca uczestniczyła w spotkaniu ze Starostą Powiatu Kozienickiego Krzysztofem Wolskim, Naczelnikiem Wydziału Edukacji Adrianną Grych i dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich, której celem było omówienie możliwości przyszłej współpracy w zakresie prowadzenie praktyk i staży dla uczniów z Włoch w Kozienicach.
Panie Beverley Littlewood obecnie pracuje w Padwie w Technikum Pietro Scalcerle w Padwie Współpracowała z Zespołem Szkół Nr 1 w Kozienicach od roku 2008 przy realizacji wielu projektów Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży, Comenius i Erasmus+. W przeszłości zajmowała się również kształceniem nauczycieli języka angielskiego na Uniwersytecie w Wenecji.
beverleystarosta