Nauczanie zdalne


Przypominamy, że 27 i 28 stycznia lekcje prowadzone przez nauczycieli odbywają się zdalnie. Wyjątki od tej reguły mogą się pojawić po zakończeniu ferii zimowych.