Prezydium Rady Rodziców
w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: p. Wołos Renata
Zastępca przewodniczącego: p. Żak-Wojcieszek Aneta
Sekretarz: p. Wójcik Magdalena
Członek: p. Osuchowska-Zielińska
Magdalena
Członek: p. Słyk Janina
Członek: p. Bienias-Mulazzani Beata
Członek: p. Bednarczyk Mariusz

Komisja rewizyjna:

Wójcicka Agnieszka - przewodnicząca
Aneta Cytryniak - zastępca przewodniczącego
Płatos Monika - członek