W tym miejscu publikujemy informacje na temat projektów indywidualnych uczniów.
Wybierz nazwisko ucznia z menu po lewej stronie.