Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

Dokumenty do pobrania
Statut II-go Liceum Ogólnokształcącego
Statut Technikum
w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
program wychowawczo-profilaktyczny
regulamin Rady Pedagogicznej
regulamin Rady Rodziców
regulamin Samorządu Uczniowskiego
regulamin biblioteki
regulamin internatu
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
podanie do Liceum Ogólnokształcącego
podanie do Technikum
podanie do Branżowej Szkoły I-go st.
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Sszkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
instrukcja
Wzór (PDF) podania dla uczniów zainteresowanych zamieszkaniem w internacie
dla Szkoły Branżowej I Stopnia (zał. 1)