Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

  2. W Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Warszawska 72, 26 – 900 Kozienice oraz pod adresem e-mail iod_zs1kozienice@wp.pl.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

  1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

  2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.Kozienice, 21.01.2019r. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich

dr Ryszard Zając