Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH W KOZIENICACH
adres skrytki EPUAP: /zs1kozienice/skrytka
 
Zgodnie z postanowieniami ustawy z 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 235 ze zm.) informujemy, że Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach uruchomił za pośrednictwem platformy ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczonych do Urzędu:
 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP.
1. Akceptowalne formy załączników to:
DOC,
PDF.
2. Wielkość wszystkich  załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 9 MB.
3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (bez konieczności logowania się na platformie ePUAP) można przesyłać pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail: zs1.kozienice@wp.pl.