filelogoklfilelogofrselogoefs2013
logozslpLogo_Leonardo


REKRUTACJA DO PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU LdV-VETPRO
Zofia Przychodzień
poniedziałek, 16/09/2013
 

Projekt „NOWE POMYSŁY I PRZEDSIĘBIOPCZOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM” przeznaczony jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS Nr 1 w KOZIENICACH oraz kadry zarządzającej szkołą. Przewiduje 16 mobilności realizowanych w ramach dwóch tygodniowych wyjazdów do UK-ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO i do PORTUGALII
. Głównym celem wymiany będzie wzrost wiedzy i doświadczenia beneficjentów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości w kształceniu zawodowym. Wyjazdy są przewidziane w marcu i w czerwcu częściowo w dni wolne od zajęć. Wszystkich zainteresowanych a jednocześnie spełniających kryteria udziału w projekcie , prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych do Koordynatora Projektu/ Zofii Przychodzień , sala 307 do 30.09.2013.
Kryteria rekrutacyjne decydującymi o wyborze beneficjentów projektu:
- wyrażenie chęci uczestniczenia w projekcie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego i pozostałych dokumentów rekrutacyjnych opracowanych  przez Zespół ds. Projektu,
- nauczanie przedmiotów zawodowych lub praca związana z zarządzaniem szkołą,
- stopień znajomości języka angielskiego potwierdzony pisemnym testem,
- znajomość systemu kształcenia zawodowego i egzaminacyjnego (egzaminatorzy) oraz ECVET
- przydatność udziału nauczyciela w planowanym projekcie oraz zaangażowanie w pracę placówki ocenione przez Dyrekcję Szkoły i Zespół ds. Projektu na podstawie teczek pracowniczych i rozmów z kandydatami
Ostatecznego wyboru dokona Zespół ds. Projektu pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły. W przypadku spełnienia kryteriów w takim samym stopniu przez dwóch kandydatów, decydująca będzie data złożenia Deklaracji udziału.
Zakwalifikowani zostaną poinformowani osobiście w trakcie spotkania wszystkich kandydatów,  lista udostępniona będzie na szkolnej str. www.
Przewiduje się procedurę odwoławczą. Niezakwalifikowani chętni będą mieć możliwość złożenia dodatkowej pisemnej argumentacji i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury przez Dyrektora i Zespół ds. Projektu. Ostateczną listę zatwierdza Dyrektor Szkoły. W przypadku rezygnacji beneficjenta w trakcie przygotowania zakwalifikowany zostaje następny z listy rezerwowej.