Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

Bardzo ważne dla kandydatów do klas pierwszych!


20220718_112536

Bardzo ważne dla kandydatów do klas pierwszych!

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia muszą najpóźniej do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00
potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku niedotrzymania terminu kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia ostatecznie nie znajdą się na liście przyjętych do szkoły.
Więcej

Bardzo dobre wyniki matur w II Liceum i wyższe niż w kraju wyniki Technikum


W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich do egzaminów maturalnych w 2022 roku przystąpili wszyscy uczniowie klas maturalnych czyli 76 osób. Zdawalność wyniosła 95%. Cztery osoby mogą przystąpić w sierpniu do egzaminu w terminie poprawkowym. Dla porównania zdawalność w Liceach Ogólnokształcących w Polsce to 84%, na Mazowszu 87%, a w powiecie kozienickim 82,7%. Najwyższy średni wynik z przedmiotów podstawowych to 93,33%. Średni wynik z matematyki to 70%, z języka angielskiego 83%. ( W Polsce to odpowiednio 63% i 82%). Warto nadmienić, że wynik 100% z matematyki uzyskało 8 uczniów, a z języka angielskiego 11 uczniów.
W Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich do egzaminów maturalnych w 2022 roku przystąpili wszyscy uczniowie klas maturalnych czyli 120 osób. Zdawalność wyniosła 74,2%. Zdecydowana większość uczniów, którym nie udało się zdać egzaminu będzie mogła przystąpić do matury w sierpniu w terminie poprawkowym. Dla porównania zdawalność w Technikach w Polsce to 69,2%, na Mazowszu 69,9%, a w powiecie kozienickim 71,3%.

Więcej